Názov projektu: Discovery of Cell-based Chemical Probes for Novel Brain Targets (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 14.10.2020

Dátum ukončenia: 8.1.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie o objavenie chemických sond na báze buniek pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať k dispozícii východiskové zlúčeniny („overené výsledky“) na chemickú optimalizáciu a biologické testy na testovanie nových analógových zlúčenín.

Prostredníctvom tohto FOA chce NIH stimulovať výskum v:

1) objave a vývoji nových, malých molekúl na ich potenciálne využitie pri pochopení biologických procesov relevantných pre misie NIMH, NIDA, NEI a/alebo NIA; a

2) objav a/alebo overenie nových biologických cieľov, ktoré budú informovať o štúdiách mechanizmov mozgových chorôb.

Dôraz sa bude klásť na projekty, ktoré poskytujú nový pohľad na dôležité biologické ciele a biologické procesy súvisiace s chorobami. Hlavným dôrazom projektov predkladaných v rámci tohto FOA by mal byť objav chemických sond na báze buniek.

Žiadatelia, ktorí majú záujem o vývoj chemických sond in vivo, sa môžu prihlásiť pomocou sprievodného mechanizmu R01 (PAR-21-029)

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz