Názov projektu: Discovery of the Genetic Basis of Childhood Cancers and of Structural Birth Defects: Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Program (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 12.12.2023

Dátum ukončenia: 14.3.2024

Účel projektu: Ako súčasť prvého pediatrického výskumného programu Gabriella Miller Kids ( Kids First Program ), NIH pozýva žiadosti na predloženie vzoriek z pediatrických kohort na sekvenovanie celého genómu v sekvenčných centrách podporovaných programom Kids First. Žiadateľom sa odporúča, aby navrhli sekvenovanie existujúcich kohort pediatrickej rakoviny alebo štrukturálnych vrodených defektov s cieľom objasniť genetický príspevok (somatický a/alebo zárodočný) k rakovine u detí, preskúmať genetickú etiológiu štrukturálnych vrodených defektov, študovať molekulárny základ asociácií medzi vrodené chyby a zvýšené riziko rakoviny alebo rozšíriť rozsah detských porúch zahrnutých do zdroja údajov pre deti . Program bude akceptovať aplikácie, ktoré navrhujú sekvenovanie celého genómu, exómu a transkriptómu, ako aj dlhodobé sekvenovanie, proteomiku a epigenomické testy nádoru alebo postihnutého tkaniva, ak je to opodstatnené. Žiadatelia sa vyzývajú, aby navrhli kohorty nedostatočne zastúpených rasových a etnických skupín alebo zvýšili rasové a etnické zastúpenie v existujúcich projektoch Kids First Program . Tieto údaje a súvisiace klinické a fenotypové údaje sa stanú súčasťou Kids First Data Resource Center na zdieľanie s výskumnou komunitou.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-082.html#_Section_III._Eligibility