Názov projektu: Dyadic Interpersonal Processes and Biopsychosocial Outcomes (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 9.7.2021

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva na projekty základného a/alebo metodologického výskumu, ktoré sa snažia zmerať nezávislé a vzájomne závislé účinky súvisiace so zdravím v rámci dyád. Vítané sú výskumné projekty zvierat aj ľudí. Typy projektov predložených v rámci tohto FOA zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, pozorovacie štúdie zahŕňajúce ľudí alebo štúdie existujúcich/syntetizovaných súborov údajov. Výskumníci navrhujúci základné vedecké experimentálne štúdie zahŕňajúce ľudských účastníkov (t. j. experimentálne manipulovanie s nezávislými premennými) by mali zvážiť sprievodnú FOA PAR-21-280″ Dyadické interpersonálne procesy a biopsychosociálne výsledky (R01 Basic Experimental Studies with Humans).”

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz