Názov projektu: Early and Late Stage Clinical Trials for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 23.12.2022

Dátum ukončenia: 5.1.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je

1) pozvať žiadosti, ktoré navrhujú vyvinúť a implementovať skoré až neskoré štádium klinických skúšok sľubných farmakologických a nefarmakologických intervencií pre kognitívne a neuropsychiatrické zmeny spojené s kognitívnym poklesom súvisiacim s vekom a Alzheimerovou chorobou (AD) a demencie súvisiace s Alzheimerovou chorobou (ADRD) v celom spektre od presymptomatických až po závažnejšie štádiá choroby a

2) stimulovať štúdie na zlepšenie dizajnu a metód skúšania.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz