Názov projektu: Efficient and Innovative Natural History Studies Addressing Unmet Needs in Rare Diseases (R01) Clinical Trials Not Required

Dátum vydania: 17.2.2021

Dátum ukončenia: 14.2.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť efektívne a inovatívne štúdie prírodnej histórie, ktoré podporia vývoj medicínskych produktov pri zriedkavých chorobách/stavoch s neuspokojenými potrebami. Prostredníctvom podpory štúdií prírodnej histórie s vysoko kvalitnými a interpretovateľnými dátovými prvkami FDA očakáva, že vyrieši kritické medzery vo vedomostiach, odstráni hlavné prekážky pokroku v tejto oblasti, bude mať významný a široký vplyv na konkrétne zriedkavé ochorenie alebo viaceré zriedkavé ochorenia s podobnou patofyziológiou a uľahčiť vývoj produktov pre zriedkavé choroby.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz