Názov projektu: EIC Transition Challenge: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications

Dátum ukončenia: 27.9.2023

Očakávaný výstup: Rozsahom Výzvy je dozrievanie Micro-Nano-Bio technológií vyvinutých v predchádzajúcich projektoch financovaných EÚ, aby sa umožnil ich prechod na trh, a vytvorenie podnikateľských plánov, ktoré usmernia ich ďalšie kroky. Očakávaným výsledkom tejto Výzvy je realizácia významného pokroku v systémoch Micro-Nano-Bio na úroveň technologickej vyspelosti vhodnej na využitie. Dlhodobý očakávaný vplyv zahŕňa umiestnenie európskych mikro-nano-bio ekosystémov na popredné miesto v oblasti inovácií produktov, čím sa podporí vedúce postavenie na svetovom trhu.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz