Názov projektu: Enhancing Use of Harmonized Cognitive Assessment Protocol Data (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 31.5.2023

Dátum ukončenia: 3.10.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je prehĺbiť naše chápanie toho, ako rôzne behaviorálne, sociálne, kultúrne, environmentálne a inštitucionálne faktory ovplyvňujú trajektóriu kognitívneho starnutia a Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s AD (ADRD) a skúsenosti so životom alebo riadením AD/ADRD v rôznych národných alebo regionálnych kontextoch. NIA sa konkrétne snaží podporovať

(1) analýzy údajov z Harmonized Cognitive Assessment Protocol (HCAP) z USA alebo inej krajiny, kde sú údaje HCAP dostupné, alebo

(2) medzinárodné analýzy údajov HCAP.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz