Názov projektu: Eradication of HIV-1 from Central Nervous system Reservoirs (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 13.5.2020

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva na žiadosti o výskumné granty študujúce mechanizmy pretrvávania HIV-1 a stratégie eradikácie špecificky zamerané na centrálny nervový systém (CNS) v kontexte vírusovej supresie. Zaujímavý je základný a translačný výskum v domácom a medzinárodnom prostredí. Multidisciplinárne výskumné tímy a aliancie spolupráce sú podporované, ale nie povinné. Žiadosti zamerané na komorbidity CNS a liečbu súvisiace s HIV by sa mali vzťahovať na sprievodnú FOA PA-20-149.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz