Názov projektu: ERC Consolidator grants 2022

Dátum otvorenia: 28.9.2022

Dátum ukončenia: 2.2.2023

Oblasť Horizontu: Európska rada pre výskum (ERC)

Vhodné pre vedcov, ktorí chcú upevniť nezávislosť rozbehnutím novej výskumnej línie a posilnením svojho výskumného tímu. Podpora je cielená na výskum smerujúci za hranice poznaného („frontier research“), ktorý otvára dosiaľ neprebádané otázky a nové výskumné obzory. Európska rada pre výskum (ERC) podporí také projektové návrhy, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy, otvárajú nové výskumné perspektívy alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín. Výzva je otvorená pre výskumníkov vo všetkých vedných odboroch. Jediným hodnotiacim kritériom je vedecká excelentnosť – originálna myšlienka, sľubné vedecké výsledky a vynikajúci návrh výskumu. Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) v období 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 2. február 2022, 17:00 CET

Celkový rozpočet výzvy: 595 miliónov € (granty pre cca 300 projektov)

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz