Názov projektu: Exploratory Grants for Climate Change and Health Research Center Development (P20 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 1.3.2023

Dátum ukončenia: 8.11.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vyžiadať si žiadosti o granty na plánovanie P20 pre centrá pre výskum klimatických zmien a zdravia (CCHRC). Tento program podporí rozvoj transdisciplinárneho výskumného prostredia na udržanie programu základného a aplikovaného výskumu na skúmanie vplyvov zmeny klímy na zdravie a na vývoj riešení orientovaných na opatrenia na ochranu zdravia jednotlivcov, komunít a národov pred nebezpečenstvami spôsobené klimatickými zmenami. Táto príležitosť umožní rozvoj nových výskumných tímov spolupracujúcich s komunitami a ďalšími partnermi na vývoji projektov, ktoré generujú údaje, ktoré vybudujú alebo rozšíria výskumnú kapacitu v celom rade tematických vedeckých oblastí na podporu štyroch kľúčových prvkov Iniciatívy NIH v oblasti výskumu ochrany klímy:

  • výskum účinkov na zdravie,
  • rovnosť v zdraví,
  • intervenčný výskum a školenie
  • budovanie kapacít

(https://www.nih.gov/sites/default/files/research-training/initiatives/climate-change/nih-climate-change-framework .pdf).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz