Názov projektu:Extracellular RNA carrier subclasses in processes relevant to Substance Use Disorders or HIV infection (R01- Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 25.3.2020

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: Účelom tohto FOA je podporiť výskum, ktorý skúma úlohy podtried nosičov extracelulárnej RNA (exRNA) v biologických procesoch súvisiacich s poruchami užívania látok (SUD) a/alebo infekciou HIV, latenciou alebo patogenézou v CNS. Žiadatelia môžu navrhnúť skúmanie biologických mechanizmov zahŕňajúcich podtriedy nosičov exRNA alebo navrhnúť vývoj vylepšených technológií na skúmanie extracelulárnych vezikúl alebo iných nosičov exRNA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz