Katedra epidemiológie

Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu verejné zdravotníctvo v II. a III. stupni
osoba zodpovedná za rozvoj a kvalitu habilitačného konania a inauguračného konania v odbore verejné zdravotníctvo
vedúca pedagogického útvaru
tel.: +421 2 59 370 564
e-mail: zuzana.kristufkova@szu.sk
miestnosť: B-305

konzultačné hodiny: 10:00 – 12:00 hod.

Pracovníci pedagogického útvaru

 • Mgr. Nina Kotlebová, PhD. – odborný asistent
  Tel.: +421 2 59 370 573
  Mobil: +421 948 995 370
  E-mail: nina.kotlebova@szu.sk
  Miestnosť: B-394
  Konzultačné hodiny: 7:30 – 9:30
 • doc. MUDr. Eva Máderová, CSc. – odborný asistent
  Tel.: +421 2 59 370 579
  E-mail: eva.maderova@szu.sk
  Miestnosť: B-392
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
 • RNDr. Jana Boledovičová PhD., MPH – odborný asistent
  Tel.: +421 2 59 370 862
  E-mail: jana.boledovicova@szu.sk
  Miestnosť: B-311
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
 • MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. – odborný asistent
  Tel.: +421 908 385 851
  E-mail: zora.klocova@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
 • MUDr. Andrea Kološová, PhD. – odborný asistent
  E-mail: kolosova.a@szu.sk
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore

Aktualizované 30.05.2023 (admin)