Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva

Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
vedúca pedagogického útvaru
Konzultačné hodiny vedúcej katedry: štvrtok 10:00 – 12:00 hod.
Konzultačné hodiny prodekanky: štvrtok 10:00 – 12:00 hod.
Miestnosť: B-312, tel. číslo: +421 2 59370 561
Email: nadezda.jankelova@szu.sk

Pracovníci pedagogického útvaru

 • prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC
  prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
  Miestnosť: B-314
  Email: robert.babela@szu.sk
 • RNDr. PhDr. Andrej Kováč, PhD., MPH
  odborný asistent
  Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
  Email: andrej.kovac@szu.sk

Aktualizované 30.05.2023 (admin)