Katedra preventívnej a klinickej medicíny

Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
vedúca pedagogického útvaru
telefón: +421 2 59370 384
číslo dverí: B-310
mobil: +421 911 477 292
konzultačné hodiny: streda 10:00-13:00

Pracovníci pedagogického útvaru

 • doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH – odborný asistent
  konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
  tel.: +421 2 59370 576
  mail: robert.ochaba@szu.sk
  miestnosť: B-386
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH – odborný asistent
  konzultačné hodiny: 13:00-14:00
  tel.: +421 2 59370 862
  Email: katarina.dostalova@szu.sk
  miestnosť: B-311
 • Mgr. Mária Bartušová, PhD. – odborný asistent
  konzultačné hodiny: streda 12:00-15:00
  tel.: +421 2 59370 565
  Email: maria.bartusova@szu.sk
  miestnosť: B-395
 • doc. RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH – pedagogický pracovník na funkčnom mieste docenta
  konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
  Email: martina.ondrusova@szu.sk
 • prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD. – pedagogický pracovník na funkčnom mieste profesora
  konzultačné hodiny: po emailovom dohovore
  Email: maria.belovicova@szu.sk

Aktualizované 01.06.2023 (admin)