Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky

Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

Ing. Jozef Baláž, PhD.
prednosta ústavu
telefón: +421 2 59370 256
Miestnosť: B-318
e-mail:  jozef.balaz@szu.sk  
konzultačné hodiny: streda 12:00 -14:00

Pracovníci pedagogického útvaru

 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. – odborný asistent
  tel.: +421 2 59370 390
  mail: ladislava.wsolova@szu.sk
  číslo dverí: B-144
  konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 – 11:00
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. – odborný asistent
  tel.: +421 2 59370 389
  mail: sona.wimmerova@szu.sk
  číslo dverí: B-145
  konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 15:00
 • Mgr. Júlia Miškovičová, PhD. – odborný asistent
  tel.: +421 2 59370 148
  mail: julia.miskovicova@szu.sk
  číslo dverí: B-141
  konzultačné hodiny: štvrtok 9:00 – 11:00

Aktualizované 30.05.2023 (admin)