Plánované počty prijatých uchádzačov

v akreditovaných študijných programoch pre akademický rok 2024/2025

Bakalárske študijné programy

Študijný programForma štúdiaZískaný akademický titulDĺžka štúdia (v rokoch)Plánovaný počet prijatých
Verejné zdravotníctvodennáBc.330
315

Školné za akademický rok:

  • Denná forma: bezplatné štúdium počas štandardnej dĺžky štúdia.
  • Ročné školné v dennej forme za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia: 550 €
  • Ročné školné v dennej forme za súbežné štúdium: 550 €
  • Ročné školné v externej forme štúdia: 550 €

Magisterské študijné programy

Študijný programForma štúdiaZískaný akademický titulDĺžka štúdia (v rokoch)Plánovaný počet prijatých
Verejné zdravotníctvodennáMgr.220
215

Školné za akademický rok:

  • Ročné školné v dennej forme za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia: 550 €
  • Ročné školné v dennej forme za súbežné štúdium: 550 €
  • Ročné školné v externej forme štúdia: 550 €