Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29.11.2022
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odborVnútorné choroby
Téma habilitačnej prácePrognostické faktory pokročilej chronickej choroby pečene
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudkyOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZUPrezenčná listina
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.05.2023
09:00 – Habilitačná prednáška
10:00 – Obhajoba
zasadacia miestnosť Rektorátu SZU, 2. posch., Limbová 12
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNávrh bol schválený dňa 29.06.2023