Názov projektu: HEAL Initiative: Development and Validation of Non-Rodent Mammalian Models of Pain (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 9.8.2022

Dátum otvorenia: 4.10.2022

Dátum ukončenia: 7.3.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva výskum na vývoj, charakterizáciu a dôslednú validáciu modelov bolesti nehlodavcových cicavcov, súvisiacich výsledkov a/alebo koncových bodov, ktoré výrazne posunú dopredu translačný výskum pre účinnú liečbu bolesti. Očakáva sa, že tieto modely budú rekapitulovať molekulárne, bunkové, patologické, behaviorálne a/alebo kognitívne aspekty porúch a stavov ľudskej bolesti. Očakáva sa, že výskum podporovaný v rámci tohto FOA poskytne dobre overené modely a opatrenia, ktoré uľahčia vývoj neopioidných analgetických terapeutických zásahov s malou alebo žiadnou závislosťou.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz