Názov projektu: HEAL Initiative: Rapidly Assessing the Public Health Impact of Emerging Opioid Threats (UG1 – Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 7.7.2022

Dátum otvorenia: 2.1.2023

Dátum ukončenia: 3.2.2023

Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je hľadať výskum na podporu rýchleho rozvoja analytických metód a nástrojov na posúdenie prevalencie nových nelegálnych drog, a tým pochopiť ich vplyv na zdravie. Starostlivosť o nové lieky a metabolity, NIH zamýšľa, aby ocenení mohli výrazne znížiť náklady na implementáciu validovaných testov a zabezpečiť, aby sa metódy stali štandardmi v „sentinelových“ laboratóriách a klinických pracoviskách, ktoré ich využívajú. Dôležité je, že návrh iniciatívy stavia na flexibilite pri úprave cieľových analytov v priebehu času, aby sa umožnila rýchla reakcia na meniace sa podmienky ohrozenia opiátmi.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz