Názov projektu: High Priority HIV and Substance Use Research (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 8.9.2021

Dátum ukončenia: 16.2.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť výskum vysokej priority na priesečníku HIV a užívania látok. Tento FOA pozýva inovatívne výskumné projekty s potenciálom otvoriť nové oblasti výskumu HIV/AIDS a/alebo viesť k novým cestám prevencie, liečby a vyliečenia HIV medzi ľuďmi, ktorí užívajú drogy (PWUD). Žiadosti predložené podľa tohto FOA musia mať podrobný výskumný plán, predbežné údaje a jasný popis súvislosti s užívaním látok. Tento FOA je otvorený pre individuálnych výskumníkov aj výskumné tímy a zahŕňa všetky oblasti výskumu od základnej vedy až po klinický a implementačný výskum.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz