Názov projektu: Immune Mechanisms at the Maternal-Fetal Interface (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 9.6.2023

Dátum ukončenia: 12.10.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je získať žiadosti o: zlepšenie pochopenia úloh a interakcií imunitných buniek na rozhraní matky a plodu, ktoré podporujú tehotenstvo a umožňujú optimálny vývoj a funkciu placenty; a objasniť mechanizmy, ktorými infekcia a/alebo vakcinácia počas tehotenstva modulujú imunitné reakcie u tehotného jedinca a menia systémovú alebo tkanivovo špecifickú imunitu u potomstva.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz