Názov projektu: Immunity in Older Adults (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 4.10.2022

Dátum otvorenia: 14.1.2023

Dátum ukončenia: 15.2.2023

Účel projektu: Pozýva žiadateľov, aby sa zúčastnili na výskumnom programe dohody o spolupráci u starších dospelých (65 rokov a starších), ktorý sa zameria na rozvoj mechanistických pohľadov na zmeny vrodených a adaptívnych imunitných funkcií, ktoré sa vyskytujú počas procesu starnutia. Hlavným cieľom programu je definovať zmeny súvisiace s vekom v rôznych zložkách imunitného systému a funkčných dôsledkov vo vzťahu k infekciám, odpovediam na očkovanie a chronickým zápalovým stavom. Okrem toho je cieľom programu podporiť spoluprácu vedy a zaviesť inovatívne prístupy, ktoré urýchľujú objavovanie bunkových zmien a základných molekulárnych udalostí vyskytujúcich sa v starnúcom imunitnom systéme, ktoré môžu byť potenciálne využité na zlepšenie zdravia starších dospelých.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

 

Nadchádzajúce výzvy – forthcoming

  1. Service Contract for a Study on Guidance to Increase Access to Healthcare for People with Disabilities
  2. EU Preparedness: Planning, Reporting and Training Programmes for Health Specialists
  3. Development of a Code of Conduct on Fair Access of Cancer Survivors to Financial Services