Názov projektu: Impact of Childhood Sexual Abuse on Gynecologic Health and Disease

Dátum vydania: 10.7.2022

Dátum ukončenia: 9.1.2024

Účel projektu: Národný inštitút detského zdravia a ľudského rozvoja Eunice Kennedy Shriver (NICHD) vydáva túto výzvu, aby zdôraznil potrebu multidisciplinárneho výskumu, ktorý sa zaoberá potenciálnymi súvislosťami medzi detskou traumou, najmä chronickým sexuálnym zneužívaním a gynekologickým zdravím a chorobami. NICHD má záujem o prijímanie žiadostí navrhujúcich vedecké stretnutia alebo vývojové/prieskumné projekty, ktoré budú katalyzovať túto oblasť výskumu tým, že spoja viaceré disciplíny s cieľom určiť, kde sú príležitosti na spoluprácu, a identifikovať vedecké príležitosti na skúmanie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz