Názov projektu: Implementation Science for Cancer Control in People Living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (U01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 6.4.2023

Dátum ukončenia: 16.12.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť implementačnú vedu pre kontrolu rakoviny u ľudí žijúcich s HIV (PLWH) v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) s cieľom urýchliť integráciu intervencií na kontrolu rakoviny založených na dôkazoch PLWH využívaním existujúcej infraštruktúry liečby a prevencie HIV. Konkrétne toto NOFO vyžaduje žiadosti, ktoré identifikujú, pochopia a vyvinú stratégie na riešenie prekážok prijatia, integrácie a udržateľnosti intervencií na kontrolu rakoviny založených na dôkazoch medzi PLWH v krajinách s LMIC a generujú údaje v krajinách LMIC, ktoré môžu informovať o efektívnej a spravodlivej implementácii dôkazov celosvetovej kontrole rakoviny pre PLWH. Responzívne žiadosti by mali zahŕňať multidisciplinárne tímy výskumníkov s odbornými znalosťami v oblasti HIV, rakoviny a implementačnej vedy s cieľom riešiť potreby kontroly rakoviny u populácií PLWH špecifických pre navrhovaný kontext LMIC.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz