Vážený žiadateľ o NFP,

zasielame Vám informáciu k online semináru Výskumnej agentúry pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01, ktorý sa uskutoční v utorok dňa 25. januára 2022.

ZMENA  v časovom harmonograme programu:

10,00 – 11,30 prezentácia + začiatok diskusie
prestávka
13,00 – 15,00 hod. diskusia

Na seminár sa môžete prihlásiť tu do 24.01.2022.

Registrovaným následne zašleme prihlasovací link do MS Teams na seminár a prezentáciu.

Stretnutie bude nahrávané, Vašou účasťou/pripojením udeľujete súhlas s nahrávaním na stretnutí.

Otázky k danej téme nám môžete písať už teraz do konverzácie v Tíme Komunikačnej platformy pre žiadateľov/kanál tohto seminára alebo aj posielať na info@vyskumnaagentura.sk, následne bude možnosť písať otázky aj počas seminára do online chatu.

Tešíme sa na Vás.

Tím informovania a komunikácie VA