Dobrý deň,

predkladáme informácie o niektorých, ktoré sa uskutočnia v najbližších týždňoch:

1. Online burza partnerov predĺžená – Brokerage Event – Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzivna spoločnosť

Viac info: https://eraportal.sk/podujatia/brokerage-event-kultura-tvorivost-a-inkluzivna-spolocnost-2/?portal=heu

Európska komisia v spolupráci s Bridge2HE zorganizovali v decembri burzu partnerov – Brokerage Event pre Horizont Europa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzivna spoločnosť. B2Match platforma, na ktorej burza prebieha, bude otvorená do 20. aprila 2022.

Účasť odporúčame všetkým, ktorí majú záujem podať projektový návrh buď ako koordinátor alebo zúčastniť sa projektu ako partner. V tomto prípade máte možnosť dohodnúť si online stretnutia s inými účastníkmi a prediskutovať možnú spoluprácu na projektových návrhoch.

Hlavné tématické okruhy: Demokracia a správa vecí verejných / Európske kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel / Sociálne a ekonomické transformácie

2. Webinár: Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v programe Horizont Európa?

Termín: 25.1.2022, 13:00 – 14:30
Registrácia povinna– do 21.1.2022
Viac info: https://eraportal.sk/podujatia/co-v-praxi-znamena-koordinovanie-projektu-v-programe-horizont-europa/?portal=heu
Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s povinnosťami projektových koordinátorov, ktoré im vyplývajú z grantovej dohody a formou moderovanej diskusie predstaviť skúsenosti úspešných slovenských koordinátorov projektov programu Horizont 2020.
Podujatie je určené pre všetkých záujemcov o účasť v projektoch programu Horizont Európa v úlohe koordinátora, najmä pre zástupcov z vysokých škôl a vedecko – výskumných inštitúcii, štátnych a verejných inštitúcii či firemných výskumníkov a aj pre inovátorov.

3. Horizon Europe Info Day

Termín: 25.1.2022, 9:00 – 14:30
Registrácia povinná
Viac info: https://mcst.gov.mt/event/horizon-europe-info-day/
Ďalšie podujatie organizované The Malta Council for Science and Technology, na ktorom budú predstavené príležitosti v rámci programu Horizont Európa. Sekcia venovaná klastru 2 je plánovana v čase 11:50 – 12:20.

4. Horizon Europe Coordinators‘ Day on Grant Agreement Preparation / Den koordinatorov k priprave grantovych zmluv HE

Termín: 26.1.2022, 9:30 – 12:45h
Registrácia nie je povinná
Viac info: https://eraportal.sk/podujatia/den-koordinatorov-k-priprave-grantovych-zmluv-he/?portal=heu
Cieľom podujatia je poskytnúť projektovým koordinátorom informácie potrebné pre prípravu a podpis grantových dohôd schválených projektov v rámci programu Horizont Európa.

5. Online workshop „Interaktivny workshop k priprave rozpoctu projektov v programe Horizont Europa“

Termín: 31.1.2022, 9:30 – 12:00
Registrácia povinná – do 24.1.2022
Viac info: https://eraportal.sk/podujatia/interaktivny-workshop-k-priprave-rozpoctu-projektov-v-programe-horizont-europa-2-seria-2/?portal=heu
Workshop bude zameraný na projektové návrhy typu Research & Innovation Action (RIA) a Innovation Action (IA). Na workshope budú predstavené základné rozpočtové položky a typy nákladov, s ktorými sa môžete pri príprave rozpočtov týchto projektov stretnúť. Primárnym cieľom podujatia je zodpovedať špecifické otázky týkajuce sa prípravy rozpočtov projektov Horizontu Európa. Vaše otázky posielajte, prosím vopred, na e-mailovu adresu lucia.davidova@cvtisr.sk, a to najneskôr do pondelka 24. januára 17:00 alebo ich zadajte prostredníctvom registračného formulára na web stránke podujatia.
Z dôvodu zachovania interaktívneho charakteru podujatia je počet účastníkov obmedzený. V prípade naplnenia kapacity podujatia budú uprednostnení účastníci, ktorí zaslali otázky vopred.