Názov projektu: Innovation Grants to Nurture Initial Translational Efforts (IGNITE): Neurotherapeutic Agent Characterization and In vivo Efficacy Studies (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 12.3.2021

Dátum ukončenia: 21.2.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) poskytuje finančné prostriedky na vykonávanie farmakodynamických, farmakokinetických a in vivo štúdií účinnosti, aby sa preukázalo, že navrhované terapeutické činidlo (látka) má dostatočnú biologickú aktivitu, aby zaručilo ďalší vývoj na liečbu neurologických alebo neuromuskulárnych porúch, ktoré spadajú pod misiu NINDS. Terapeutické činidlá zahŕňajú malé molekuly, biologické látky alebo produkty získané z biotechnológií. Táto FOA je súčasťou súboru inovačných grantov na podporu počiatočného translačného úsilia (IGNITE) s cieľom posunúť projekty do bodu, kedy môžu splniť vstupné kritériá pre sieť Blueprint Neurotherapeutics Network alebo iné translačné programy.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz