Názov projektu: Innovative non-animal human-based tools and strategies for biomedical research

Dátum ukončenia: 19.9.2023

Očakávaný výstup:

  • Inovatívne nástroje a stratégie by mali zahŕňať rôzne technológie a metodické prístupy, ako sú –omika a iné vysoko výkonné postupy, materiál na báze ľudských buniek, organoidy, mikrofyziologické systémy a modely in-silico.
  • Nové nástroje a stratégie by mali preukázateľne posunúť najnovší stav techniky v špecifických oblastiach biomedicínskeho výskumu.
  • Mali by sa poskytnúť vyhliadky a spôsoby šírenia, zdieľania znalostí, prijímania alebo premietnutia navrhovaných nástrojov a stratégií do politík v oblasti zdravia v rámci EÚ.
  • Rovnako by sa malo zvážiť posúdenie škôd a nákladov a prínosov, ako aj jednoduchosť výroby s ohľadom na súčasné postupy.
  • Kritériá kvalifikácie a štandardizácie modelu by sa mali vypracovať v dobre odôvodnených kontextoch prípadov použitia, aby sa preukázali ich translačné hodnoty.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz