Názov projektu: Innovative Research in Cancer Nanotechnology (IRCN) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 13.8.2020

Dátum ukončenia: 5.5.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) s názvom „Inovačný výskum nanotechnológie rakoviny (IRCN)“ podporuje žiadosti podporujúce transformačné objavy v biológii rakoviny a/alebo onkológii pomocou nanotechnológie. Navrhované projekty by sa mali zaoberať hlavnými prekážkami v biológii rakoviny a/alebo onkológii pomocou nanotechnológií a mali by sa zamerať na mechanické štúdie s cieľom rozšíriť základné chápanie interakcií nanomateriálov a/alebo nanozariadení s biologickými systémami. Očakáva sa, že tieto štúdie budú relevantné pre dodávanie nanočastíc a/alebo nanozariadení na požadované a zamýšľané ciele rakoviny in vivo a/alebo charakterizáciu detekčných a diagnostických zariadení a senzorov in vitro. Očakáva sa, že ocenenia IRCN prinesú základné poznatky, ktoré pomôžu budúcemu a informovanejšiemu rozvoju intervencií proti rakovine založených na nanotechnológiách.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz