Názov projektu: International Bioethics Research Training Program (D43 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 11.3.2022

Dátum ukončenia: 7.6.2024

Účel projektu: Celkovým cieľom tejto iniciatívy je podporiť školenie udržateľného kritického množstva vedcov v oblasti bioetiky v inštitúciách s intenzívnym výskumom v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) so schopnosťami vykonávať originálny empirický alebo koncepčný etický výskum, ktorý rieši náročné otázky v oblasti výskumu zdravia a výskumnú politiku v týchto krajinách, ako aj zabezpečiť vedenie výskumnej etiky svojim inštitúciám, vládam a medzinárodným výskumným organizáciám. FIC bude podporovať LMIC-U.S. kolaboratívne inštitucionálne doktorandské a postdoktorandské výskumné školiace programy v oblasti bioetiky, ktoré zahŕňajú mentorovaný výskum, pokročilé teoretické didaktické kurzy a komponenty školenia etických kariérových zručností na prípravu viacerých jednotlivcov na pozície etického štipendia a vedúce postavenie v zdravotníckych výskumných inštitúciách v krajinách s nízkymi a strednými nízkymi príjmami.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz