Názov projektu:International Centers of Excellence for Malaria Research (U19 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 21.11.2022

Dátum ukončenia: 5.5.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) žiada prihlášky do programu Medzinárodných centier excelentnosti pre výskum malárie (ICEMR), multidisciplinárnej siete centier, ktoré budú vykonávať výskum v endemických lokalitách malárie s cieľom

1) zlepšiť naše chápanie patogenézy malárie, epidemiológie a prenos; a

2) hodnotiť, optimalizovať a informovať o vývoji zásahov na pochopenie, kontrolu, elimináciu a prípadne eradikáciu malárie.

Tento program je určený na podporu výskumu, ktorý sa vykonáva predovšetkým v krajinách, v ktorých je malária endemická, a musí zabezpečiť významné zapojenie miestnych/regionálnych výskumníkov do navrhovania, vývoja a realizácie štúdie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz