Názov projektu: Joint NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 10.5.2021

Dátum ukončenia: 8.5.2024

Účel projektu: Spoločný grantový program NINDS/NIMH Exploratory Neuroscience Research Grant podporuje prieskumné a inovatívne výskumné projekty, ktoré spadajú do misií NINDS a NIMH. Ocenenia poskytnú podporu pre počiatočné a koncepčné fázy projektov. Tieto štúdie často hodnotia uskutočniteľnosť nového spôsobu skúmania a zahŕňajú značné riziko, ale majú potenciál priniesť prielom v chápaní dôležitých oblastí neurovedy alebo vo vývoji nových techník, prostriedkov, metodológií alebo modelov vysokej hodnoty pre komunitu neurovied. Aj keď táto možnosť financovania akceptuje aj klinické skúšky, budú podporované iba žiadosti navrhujúce „mechanické klinické skúšky alebo štúdie“ (štúdium patofyziológie alebo mechanizmu účinku zásahu, ale nie bezpečnosť alebo účinnosť) alebo základné experimentálne štúdie s ľuďmi (BESH). Informácie o definíciách klinických skúšok NIH a typoch klinických skúšok, ktoré sú v rámci tohto oznámenia o možnosti financovania, nájdete na stránke Definícia klinickej skúšky NIH a v opise možnosti financovania nižšie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz