Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU

Lekári všetky ročníky: v utorok 14.02.2023 9:00 – 12:00

Lab. dg. v H&T všetky ročníky: v utorok 21.02.2023 9:00 – 12:00

Ohľadom prihlášok a ďalších podrobností komunikujte s p. sekretárkou.

Atestačné práce je potrebné doručiť na KHaT (radšej) alebo na Katedru na SZU p. Konečníkovej najneskôr do piatka 31.03.2023. Kto tento termín nestíha, bude automaticky preradený na jeseň 2023.

Atestačný seminár (= prezentácia atestačných prác – podľa počtu prihlásených 1 alebo 2 dni – ide len o predbežné termíny): 17.05. a 24.05.2023

Pri veľkom počte možný aj ďalší termín, upresníme.

Atestačné semináre sa konajú v knižnici KHaT v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke o 13:00. Používajte bezpätkové písmo, HRUBÉ! – tenké nie je v knižnici vidieť, veľkosť ideálne 32 bodov, 28 bodov je minimum! Zvýrazňujte podfarbením, nie inou farbou písma, lebo na našej obrazovke je vidno len čiernu farbu.

Atestácia: 21.06.2023

Pri veľkom počte prihlásených môže byť aj termín 20.06.2023 (ešte upresníme).

Kontrolné dni

Lekári všetky ročníky: v utorok 14.02.2023 9:00 – 12:00

Lab. dg. v H&T všetky ročníky: v utorok 21.02.2023 9:00 – 12:00

Ohľadom prihlášok a ďalších podrobností komunikujte s p. sekretárkou.

Atestácie

Atestačné práce je potrebné doručiť na KHaT (radšej) alebo na Katedru na SZU p. Konečníkovej najneskôr do piatka 31.03.2023. Kto tento termín nestíha, bude automaticky preradený na jeseň 2023.

Atestačný seminár

Atestačný seminár (= prezentácia atestačných prác – podľa počtu prihlásených 1 alebo 2 dni – ide len o predbežné termíny): 17.05. a 24.05.2023

Pri veľkom počte možný aj ďalší termín, upresníme.

Atestačné semináre sa konajú v knižnici KHaT v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke o 13:00. Používajte bezpätkové písmo, HRUBÉ! – tenké nie je v knižnici vidieť, veľkosť ideálne 32 bodov, 28 bodov je minimum! Zvýrazňujte podfarbením, nie inou farbou písma, lebo na našej obrazovke je vidno len čiernu farbu.

Atestácia: 21.06.2023

Pri veľkom počte prihlásených môže byť aj termín 20.06.2023 (ešte upresníme).

Vedúci katedry

MUDr. Jozef Lukáš, PhD.

Katedra hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty SZU sídli v budove SZU na Kramároch, ako aj v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda UNB v Petržalke.