Doktorandské štúdium, habilitačné a inauguračné konania

Chirurgia

   • prof. MUDr. Petr Kolář, PhD;
   • prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
   • doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.

Vnútorné choroby

   • prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.
   • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
   • doc. MUDr. Miroslav Žigrai, CSc.

Aktualizované: 03.12.2022
Zodpovedný – dekanát LF