Názov projektu: Limited Competition: Research Resource for Natural Product Nuclear Magnetic Resonance Data (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 20.3.2024

Dátum ukončenia: 9.7.2024

Účel projektu: Národné centrum pre doplnkové a integrované zdravie (NCCIH) s Úradom pre doplnky stravy (ODS) žiadajú o žiadosti o pokračovanie zavedeného výskumného zdroja nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), ktorý pozostáva zo surových a metaúdajov z prírodných produktov od surových extraktov až po čistené látky; s kapacitou na nahrávanie, sťahovanie, ukladanie, vyhľadávanie a analýzu nespracovaných NMR údajov. Účelom tejto obmedzenej súťaže je podporovať udržateľnosť, rozširovanie a širšiu komunitnú inkluzívnosť zavedeného zdroja výskumu NMR. Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) je súčasťou programu Consortium Advancing Research on Botanicals and Other Natural Products (CARBON). Medzi ďalšie prvky tohto programu patria RFA-OD-24-014 botanické výživové doplnky pre prekladové výskumné tímy (RM1) a RFA-AT-24-008 Využitie veľkých dát na pochopenie vplyvov prírodných produktov na zdravie celého človeka (R01).

Viac informácii o projekte: 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-AT-24-007.html