Názov projektu: Long-Acting Drug Delivery Systems for ART Optimization in Children Living with HIV-1 II (LADDS II) (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 14.3.2024

Účel projektu: Účelom tejto výzvy je urýchliť vývoj bezpečných a účinných systémov podávania liekov s dlhodobým účinkom na zlepšenie a zjednodušenie liečby HIV-1 u detí. Toto NOFO pozýva žiadateľov zapojených do vývoja existujúcich platforiem s dlhodobým účinkom v počiatočných štádiách vývojových štádií, aby vykonávali špecifické predklinické činnosti, ktoré umožňujú optimalizáciu produktu a zrýchlený preklad pre deti infikované HIV. Vyžadujú sa partnerstvá v oblasti výskumu a spolupráce s priemyslom.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz