Názov projektu: Maintaining Immunity after Immunization (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 22.8.2022

Dátum otvorenia: 13.12.2022

Dátum ukončenia: 14.1.2023

Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskum s cieľom zlepšiť naše chápanie toho, ako vakcíny proti infekčným agens vedú k trvalej ochrannej imunite. Táto iniciatíva podporí štúdie, ktoré definujú zložky a mechanizmy imunitného systému, ktoré určujú takú trvanlivosť. Žiadosti musia navrhovať použitie ľudských buniek/tkanív na dešifrovanie ľudskej reakcie vyvolanej očkovaním. Štúdie na zvieratách môžu byť tiež zahrnuté na objasnenie mechanických dráh, ktoré sa nedajú ľahko uskutočniť s ľudskými vzorkami.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz