Názov projektu: Materials to Enhance Training in Experimental Rigor (METER) (UE5 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 28.7.2021

Dátum ukončenia: 11.10.2023

Účel projektu: Zastrešujúcim cieľom tohto programu UE5 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily, aby spĺňali národné potreby v oblasti biomedicínskeho, behaviorálneho a klinického výskumu. Na splnenie uvedeného zastrešujúceho cieľa bude tento FOA podporovať kreatívne vzdelávacie aktivity s primárnym zameraním na: Vývoj učebných osnov alebo metód NINDS Materials to Enhance Training in Experimental Rigor (METER) UE5 bude podporovať rozvoj učebných osnov vo forme inovatívnych vzdelávacích materiálov, ktoré budú začlenené do nového špičkového online zdroja, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie pochopenie a prax základných princípov rigorózneho biomedicínskeho výskumu pre výskumníkov a iných vedcov v rôznych fázach kariéry a v rôznych vzdelávacích prostrediach.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz