Stiahnuť

Last Updated: 01-06-2016 9:32

DescriptionPreviewVersions
poplatky_pregradual_2016.pdf

Zverejnený prehľad cien a poplatkov sa týka pregraduálneho štúdia.  Ceny boli schválené Cenovou komisiou SZU a sú verifikované Smernicou rektora SZU č. 6/2016.  Ceny a poplatky uvedené v doteraz platných Cenníkoch a súvisiace s pregraduálnym štúdiom strácajú platnosť.  Ceny ostatných typov a foriem štúdia zostávajú zatiaľ  v platnosti tak, ako sú uvedené v jednotlivých Cenníkoch, ktoré sú umiestnené na web stránke fakúlt v časti >Dokumenty>Cenníky.