Názov projektu:Measuring Financial Hardship Among People and Families Living with AD/ADRD (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 17.5.2023

Dátum ukončenia: 24.10.2023

Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je vyvinúť opatrenia týkajúce sa finančných ťažkostí spojených s Alzheimerovou chorobou (AD) a demenciami súvisiacimi s AD (ADRD), ktoré reagujú na dyadické a rodinné dojednania o finančnom manažmente, ktoré sú bežné pri postupe AD/ADRD. Aby bolo možné presne zmerať finančné ťažkosti medzi ľuďmi a rodinami žijúcimi s AD/ADRD, sú potrebné overené skríningové zariadenia na zachytenie jedinečných ťažkostí spojených s AD/ADRD, ktoré sa nemerajú v skríningoch vyvinutých pre ľudí s rakovinou alebo v skríningoch vyvinutých pre zdravé domácnosti. Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) pozýva na výskum na podporu vývoja opatrení týkajúcich sa finančných ťažkostí pre osoby žijúce s AD/ADRD a ich partnerov, rodiny alebo opatrovateľov s cieľom uľahčiť výskum finančného zdravia – kľúčového sociálneho determinantu zdravia – súvisiaca kvalita života medzi staršími dospelými s AD/ADRD.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz