Názov projektu: Mechanism-Focused Research to Promote Adherence to Healthful Behaviors to Prevent Mild Cognitive Impairment (MCI) and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (R61/R33 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 3.10.2022

Dátum otvorenia: 20.12.2022

Dátum ukončenia: 21.1.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) prijíma žiadosti na riešenie psychologických a interpersonálnych mechanizmov, ktoré riadia dodržiavanie správania alebo zmeny životného štýlu, ktoré sú relevantné pre prevenciu kognitívneho poklesu, mierneho kognitívneho poškodenia (MCI) a Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s AD (ADRD).  Mechanizmy adherencie sa môžu študovať v nových štúdiách so zmenami správania v ranom až neskorom štádiu (vrátane štádií I-IV). Aplikácie by sa mali snažiť identifikovať tvárne, mechanické, psychologické alebo interpersonálne ciele, ktoré, ak sa zmenia, posilnia dodržiavanie, udržiavanie a pokračujúcu/obnovenú angažovanosť v správaní, ktoré môže podporovať kognitívne zdravie a predchádzať AD/ADRD.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz