Názov projektu: Mechanisms and Targets at the Intersection of HIV and Substance Use (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 16.12.2022

Dátum ukončenia: 10.8.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť výskum objavovania a vývoja nových chemických a biologických prístupov na prevenciu a/alebo liečbu komplikácií centrálneho nervového systému (CNS) spojených s infekciou HIV a užívaním látok. NIDA sa konkrétne zaujíma o podporu základného výskumu signálnych dráh, interakcií vírus-hostiteľ proteínov a posttranslačných modifikácií proteínov, ktoré sú bežne ovplyvnené HIV a užívaním látok a vedú k neuropatológii a neurokognitívnej dysfunkcii.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz