Názov projektu: Mechanistic Studies of the Effects of Psychosocial Stress on Complex Morbidity Involving SUD, Psychiatric Disorders, and HIV (R01 Clinical Trials Optional)

Dátum vydania: 27.9.2023

Dátum ukončenia: 16.2.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je získať žiadosti o výskum zameraný na objasnenie neurobiologických mechanizmov, ktoré sú základom vplyvu psychosociálneho stresu na poruchy užívania látok (SUD) a súbežné psychiatrické poruchy u ľudí žijúcich s HIV (PLWH). Toto NOFO si vyžaduje plán na zlepšenie rôznorodých perspektív (PEDP), ktorý sa posúdi ako súčasť vedeckého a technického hodnotenia. Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať PEDP, budú považované za neúplné a budú stiahnuté. Žiadateľom sa dôrazne odporúča, aby si pozorne prečítali pokyny NOFO a prezreli si dostupný materiál s usmerneniami PEDP.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz