Názov projektu: Microphysiological Systems to Advance Precision Medicine for AD/ADRD Treatment and Prevention (U54 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 16.2.2024

Účel projektu: Táto výzva pozýva žiadosti o spoluprácu U54, ktorých cieľom je zriadiť viaczložkové prekladateľské centrá pre mikrofyziologické systémy (MPS) pre Alzheimerovu chorobu (AD) a demencie súvisiace s AD (ADRD) (prekladateľské centrá AD/ADRD MPS). Zastrešujúcim účelom tohto programu centier je vyvinúť 2D a 3D modely AD/ADRD ako reprodukovateľné a škálovateľné platformy, ktoré rekapitulujú kľúčové črty patofyziológie ľudskej AD/ADRD, ktoré sa majú použiť ako výskumné nástroje presnej medicíny na skúmanie komplexnej biológie AD/ADRD. a urýchliť viaceré aspekty objavovania liekov a predklinického vývoja liekov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz