Názov projektu: Molecular Dynamics of HIV (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 27.6.2022

Dátum otvorenia: 7.11.2022

Dátum ukončenia: 8.12.2022

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výpočtové dynamické modelovanie molekulárnych komplexov regulujúcich životný cyklus HIV, imunitné reakcie a terapeutické zásahy pri HIV/AIDS pomocou existujúcich a nových štrukturálnych súborov údajov o HIV a HIV/hostiteľských bunkách.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz