Názov projektu: MSCA Postdoctoral Fellowships 2023

Dátum ukončenia: 13.9.2023

Rozsah: Štipendiá budú poskytnuté vynikajúcim výskumníkom, ktorí sa zúčastňujú medzinárodnej mobility. Žiadosti budú podávať spoločne výskumník a príjemca v akademickom alebo neakademickom sektore.

Postdoktorandské štipendiá sa môžu konať buď v Európe (t. j. v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizon Europe), alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k Horizon Europe:

  • Európske postdoktorandské štipendiá sú otvorené pre výskumníkov akejkoľvek národnosti, ktorí sa chcú zapojiť do výskumných a inovačných projektov tým, že prídu do Európy z ktorejkoľvek krajiny na svete alebo sa presťahujú v rámci Európy. Štandardné trvanie týchto štipendií musí byť 12 až 24 mesiacov.
  • Globálne postdoktorandské štipendiá sú otvorené pre európskych štátnych príslušníkov alebo osoby s dlhodobým pobytom, ktorí sa chcú zapojiť do výskumných a inovačných projektov s organizáciami mimo členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Europe. Tieto štipendiá si vyžadujú výstupnú fázu v trvaní minimálne 12 a maximálne 24 mesiacov v nepridruženej tretej krajine a povinnú 12-mesačnú fázu návratu do hostiteľskej organizácie so sídlom v členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine Horizont Europe.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz