Názov projektu: Multidisciplinary Research to Accelerate Hepatitis B Cure in Persons Living with HIV and HBV (U19 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 14.3.2024

Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť výskum s cieľom lepšie pochopiť vplyv hostiteľskej a vírusovej heterogenity na patogenézu ochorenia, vírusovú perzistenciu a imunopatológiu hepatitídy B (HBV) a informovať o stratégiách liečby HBV u ľudí žijúcich s HIV (PLWH). Žiadatelia vytvoria multidisciplinárne tímy, ktoré pokrývajú oblasti klinického a základného / translačného výskumu a vytvoria pozorovaciu kohortu na urýchlenie objavovania a zvýšenie klinického vplyvu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz