Názov projektu:NEI Collaborative Clinical Vision Project: Resource Center Grant (UG1- Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 18.11.2020

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: NEI využíva ceny za spoluprácu UG1 na podporu rozsiahlych klinických štúdií iniciovaných vyšetrovateľmi, prenosu ľudských génov, skúšok liečby kmeňovými bunkami a iných komplexných alebo vysoko rizikových klinických skúšok z hľadiska zdrojov alebo bezpečnosti. Tieto projekty sú mnohostranné a majú veľký význam pre verejné zdravie a vyžadujú si jasné vymedzenie organizácie štúdie vrátane úloh a zodpovedností a vyžadujú starostlivý dohľad nad výkonom a monitorovanie. Na účely tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) musí byť navrhovaná štúdia určená na vyhodnotenie intervencií zameraných na skríning, diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch zraku alebo na porovnanie účinnosti dvoch alebo viacerých zavedených intervencií.

Podporovaný NEI UG1 štúdie sa zvyčajne financujú ako skupina jednozložkových sprievodných grantových ocenení vrátane grantu predsedu, koordinačného centra a stredísk zdrojov, ak je to vhodné.

Tento FOA konkrétne podporuje žiadosti o grant centra zdrojov, ktorý poskytuje zobrazovacie, laboratórne alebo iné potrebné služby pre multicentrické klinické skúšanie alebo iné zložité alebo vysoko rizikové klinické skúšanie

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz