Názov projektu: Network of Genomics-Enabled Learning Health Systems (gLHS) – Clinical Sites (U01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 1.8.2023

Dátum ukončenia: 8.11.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti pre klinické pracoviská (CS), aby sa podieľali na vytváraní siete zdravotníckych systémov učenia sa s podporou genómu (gLHS) s cieľom identifikovať a zlepšiť prístupy ku klinickej integrácii genómových informácií v cykle účinného zdravotníckeho systému učenia – implementácia, hodnotenie, zdokonalenie a opätovná implementácia.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz