Názov projektu: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 28.8.2020

Dátum ukončenia: 12.8.2023

Účel projektu: Účelom tohto FOA je podporiť testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV, závislosť a služby primárnej starostlivosti. NIDA sa zaujíma o výskum, ktorý rieši medzery súvisiace s poskytovaním komplexných, integrovaných zdravotníckych služieb, ktoré zahŕňajú celé kontinuum služieb HIV/AIDS, služieb prevencie a liečby závislostí a služieb primárnej starostlivosti, s cieľom zlepšiť koordináciu starostlivosti, a zlepšenie zdravotných výsledkov súvisiacich s HIV a SUD v USA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz